Bài học | Lên núi lễ chùa

Posted: 25/05/2013 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

the_kiss-picasso
The Kiss – Pablo Picasso

Bài học

Tình yêu không có hợp đồng
Không giống như hoạt động kinh doanh
Không có hao hụt và phần trăm độ ẩm
Không có khấu trừ tỷ lệ tạp chất
Không có phương tiện vận chuyển bên A hay bên B chịu
Không có thời gian bốc dỡ
Không lưu kho và thanh lý hợp đồng 
Tình yêu là cho và nhận
Không có sự mặc cả hơn thua
Yêu cái đẹp của nhau và delete cái xấu
Tình yêu như một phép mầu
Có thể làm sống một người và làm chết một người
Tình yêu là vô tận
Tình yêu là phương thuốc kích thích hóc môn của sự sống
Là thăng hoa cho nhịp đập con tim
Tình yêu không cần giấy phép kinh doanh
Là vĩnh cữu và bất diệt.
Biết chưa !

 

Lên núi lễ chùa

Đưa em lên núi thăm chùa
Núi cao chùa rộng gió đùa mây bay
Vào chùa em chấp hai tay
Ta ngơ ngác đứng hiên ngoài ngó theo
Thì thầm em vái. Tỳ kheo;
Thấy em tay mõ rớt vèo trúng chân
Tức cười cái mớ phù vân ..

Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.