Chỉ còn tiếng sóng

Posted: 31/05/2013 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng
Nhân Giỗ anh Võ Đình (mất ngày 31-5-2009)

dau_chan_tren_cat
Dấu chân tác giả trên cát bên rong và sóng Đại Tây dương

ngày nào
chưa phải ngày xưa …
cát từng ghi dấu chân
thật gần
chim từng bay song đôi
người ơi ! người ơi !
mà ngày nay
người đã xa, đã về, đã tới
cát cũng còn in dấu chân
một mình
một mình lẻ bước
bên trời mây nước
và trăng
nhưng chim thì gãy cánh
mà vẫn còn bay bổng…

bốn năm
bốn năm
một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày trôi
bốn năm rồi …
tôi một mình gọi nhỏ
chim ơi ! biết đâu tìm *
nghe âm vang lời chuông vọng
ngân nga
ngân nga
lắng lòng nghe chuông gióng
hòa tiếng sóng đồng vọng …
còn chi
còn chi
chỉ còn tiếng sóng
chỉ còn tiếng sóng trong lòng ..

shadow-laihong
Tác giả tự chụp bên sóng, Phật Đản 2557

Trần Thị LaiHồng
Hoa bang, Phật Đản 2557
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

(*) Thơ Phạm Thiên Thư – Vết Chim Bay

Đã đóng bình luận.