Khóc cố nhân (2)

Posted: 01/06/2013 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

thieu_nu_voi_hoa_sen-to_ngoc_van
Thiếu nữ với hoa sen – Tô Ngọc Vân

Trăm nhớ ngàn thương giữ lại đây
Đong đi đong lại mấy vơi đầy?
Hương xưa vẫn thoảng trên nền gối,
Tóc rối còn vương kẽ lược cài.
Ánh lửa vội tàn khung bếp lạnh,
Hơi men thêm đậm chất tình say.
Đèn khuya vàng vọt, sầu tê tái,
Rượu cắn môi mềm, rượu vẫn cay!

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.