Thăm quê

Posted: 12/08/2013 in Âm Nhạc, Hồng Mơ, Ken Nguyễn, Mai Phạm, Tạ Bá Thanh, Thơ

Mai Phạm

lang_que

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Hiệp Định; Tiếng hát: Ken Nguyễn & Hồng Mơ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.