Archive for the ‘Ken Nguyễn’ Category

Mai Phạm

lang_que

Thơ: Tạ Bá Thanh; Nhạc: Mai Phạm; Hòa âm: Hiệp Định; Tiếng hát: Ken Nguyễn & Hồng Mơ
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3