Sáu bài thơ tứ tuyệt

Posted: 16/09/2013 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

do_trang_2

Tuổi già

Một tiếng gà khuya vọng xóm xa
Cuối trời sóng soãi lưỡi trăng tà
Trở mình vật vã đau hồn nước
“Lực bất tòng tâm” – “Ẩm hận đa!”

 

Cơn Say

Chén rượu đầy vơi cuộc tỉnh say
Say cho vơi bớt nỗi đau đầy
Bao người yêu nước trong tù ngục
Vận nước trong cơn bĩ cực đây!

 

Ta và Em

Em cuối chân trời như bóng mây
Ta là cơn gió thổi mây bay
Trăm năm em vẫn còn trôi nổi!
Ta vẫn lang thang cõi thế nầy!

 

Thu điếu

Những mùa Thu trước đã qua đi
Tổ Quốc còn đau nỗi thịnh suy
Xương máu hai mùa sông núi chất
Lòng dân vận Nước mãi sinh ly!

 

Thăm chùa Trấn Quốc 1

Trấn Quốc ngàn năm chẳng vẹn toàn
Nước còn hay mất chẳng lo toan
Nam Quan – Bản Giốc vào tay giặc
Trời biển Hoàng Sa máu đỏ loang!

 

Thăm chùa Trấn Quốc 2 [Liên vận]

Trời biển Hoàng Sa máu đỏ loang!
Cầm quyền lãnh đạo phải lo toan
Toàn dân góp sức – Lòng chung một
Biển đảo biên cương phải vẹn toàn!

Phan Đắc Lữ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.