Sỏi đá bên đời

Posted: 24/09/2013 in Âm Nhạc, Phạm Anh Dũng, Quỳnh Lan, Thơ, Đình Nguyên


 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Đình Nguyên
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Hoà âm: Quang Đạt
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.