Đêm ngó nhau | Mắt nhắm | Nhìn nhau

Posted: 24/09/2013 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

night_shadow

Đêm ngó nhau

Cái đỉnh để ngó xuống
Nhọ đen một thềm khuya
Cái đỉnh để trông lên
Một nấm trời xanh mộ

Hai đầu hai con mắt
Lệ rơi không tới đất
Hai đầu hai con mắt
Lệ cong trời móc câu

Câu một con bóng chìm
Câu một bè mây nổi
Câu hai ánh nhìn đêm
Rộn ràng thiên địa nối

 

Mắt nhắm

Giật mình. Bóng tối. Nơi tôi
Sao che hết cả mặt trời đang lên
Ngẩn ngơ cái cõi bình yên
Như con mắt nhắm. Ngủ quên. Thót buồn
Như kẻ dậy muộn, hết hồn
Nhìn ra sân…, lặng một vườn nắng trưa

Nắng ngày xưa
Nắng ngày xưa…

 

Nhìn nhau

Tôi nằm xuống ngủ
Bóng nằm xuống ngủ
Hai kẻ bên nhau ánh nhìn đen lọ
Bỗng ánh trăng soi, cùng kêu lên,
Chỉ trỏ
Ô, vết nhọ
Mặt
Mày …

Nguyễn Thị Khánh Minh
Trích thi tập Ký Ức của Bóng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.