Còn nhớ không em

Posted: 13/10/2013 in Âm Nhạc, Hồng Thủy, Nguyễn Hữu Tân, Thơ, Uyển Vũ


 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc và hòa âm: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Uyển Vũ
Slide show: Nguyệt Nga
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.