Archive for the ‘Uyển Vũ’ Category


 
Thơ: Hồng Thúy
Nhạc và hòa âm: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Uyển Vũ
Slide show: Nguyệt Nga
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và đường dẫn YouTube