Đâu rồi em tuổi trẻ

Posted: 17/10/2013 in Âm Nhạc, Hoàng Minh Châu, Ngọc Huy, Thơ, Đỗ Thất Kinh


 
Nhạc: Đỗ Thất Kinh
Thơ: Hoàng Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.