Bách chiến bách thắng, hử?

Posted: 10/11/2013 in Nguyên Nghĩa, Thơ

Nguyên Nghĩa

the_fall_of_lenin_statue

Lâu rồi không nghe nữa
“Chủ nghĩa Mác Lê-nin
bách chiến bách thắng”

Hử?

Sao Đông Âu tan tành?
Sao Liên Xô sụp đổ?
Sao Việt Nam hoảng kinh,
Đảng đoàn lo củng cố,
Sợ “diễn biến hòa bình”?

“Bách chiến bách thắng”
Hử?
Sao giặc pháo Cao Bằng,
Lạng Sơn giặc chiếm giữ,
Và mất tuốt Nam Quan?

“Bách chiến bách thắng”
Hử?
Sao không thắng lòng dân?
Nhân dân mới là chủ
Rồi xem đảng đường cùng!

Nguyên Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.