Chain of liềntùtì

Posted: 10/11/2013 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Trangđài-Glassey Trầnguyễn

lovers_on_the_beach

ocean
người đàn bà hôn lên trán người đàn ông bảo mênh mông biển cả
người đàn ông không nói gì nhìn ngược
vào mắt xanh đại dương
sóng. và gió
những chiếc phao nằm dọc hàng mi
con thuyền lật úp


home
bộ mặt lấm lem tấm thảm chùi chân
đừng sợ trừngtrừngmắt ngó
cứ thản nhiên bước vào nhà vô can
[làm như chẳng dính líu gì lỗ khóa]
bề gì cửa đã mở
thông thống
gió máy hồn nhiên đi lại
trong tất cả sự khao khát luông tuồng
bề gì cột nhà đã dựng né tránh vòng ôm
xung động
cuộc giao hưởng sau cùng
bản đàn thế kỷ

writing
rồi đặt để ra một cách viết
tự thuật những bài dịch ngủng ngẳng
phóng hệ ngoài
bên trong thần phù lửa tâm ảo
thiêu rụi hết những nấc thang nhiệt cuồng
con người lạnh băng
chui rúc lại thời đồ đá mài nhẵn đít hang
mũi rìu. dây thừng
và chiếc bẫy máu tươi

listening
tu hú kêu cũng chỉ là tưởng tượng
chưa bao giờ thấy mặt chim
làm sao trường thanh định hướng

life
đất trời thở con người thở máy thở
chỉ có đêm là đi dạo quanh nỗi buồn
ngắm nghé
nhặt nhạnh từng sinh linh
rồi thả tuôn vào giấc động

Hoàng Xuân Sơn
25 oct. 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.