Giọt nắng thu rơi

Posted: 25/11/2013 in Âm Nhạc, Diễm Hương, Lâm Linh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn


Mùa thu
dinhcuong

Thơ: Diễm Hương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Linh

YouTube video

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.