Archive for the ‘Lâm Linh’ Category

Phan Ni Tấn


Mùa thu
dinhcuong

Thơ: Diễm Hương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Lâm Linh

YouTube video

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3