In exelcis deo

Posted: 11/12/2013 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

angel_gloria_in_excelsis_deo-denise_beverly

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.

Lời nguyện hai ngàn không trăm mười ba năm
Đang vang lại khi mùa đông tới
Thượng Đế đã được vinh danh
Nhưng cõi người vẫn còn tăm tối
Lời nguyện xưa ước vọng an bình
An bình dưới thế cho người thiện tâm
Vẫn còn trên chót lưỡi
Những người giữ quyền chỉ muốn nói
Những kẻ cùng đinh chỉ biết cầu
Lời nguyện tốt chỉ dành dùng cho cả thiên thu
Secula seculorum

Khi Judas Iscariot sinh ra
Số phận đả định sẽ là tên bán Chúa
Rành rọt với đúng ba mươi quan tiền
Khi Thánh Pierre sinh ra
Đã định danh là người chối Chúa
Và đúng với lượng định ba lần
Mệnh kiếp hằn lên từng sinh mạng sống
Gian tà sướng khổ theo đó mà thành
Và con người thiện tâm chỉ còn lời nguyện bình an
et in terra pax homínibus bonae voluntátis

Ngôi sao lạ chỉ một lần đưa lối
Bỏ đám người tăm tối muôn năm
Secula seculorum

Đặng Châu Long
08-12-2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.