Từng ngõ mùa xuân | Về nhà

Posted: 07/01/2014 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

chim_bay_va_bong-vo_dinh
Chim bay và bóng – Võ Đình

Từng ngõ mùa xuân

Trông ra từng ngõ Mùa-Xuân
Tầm thinh con én bâng khuâng bay về
Vòng quanh vườn bưởi vườn lê
Vườn tôi nắng lụa thơ đề viên hoa
Mười phương mây trắng như ngà
Hồ tâm soi lấy hằng sa đất trời.

Dường như đã tự bao giờ
Điềm nhiên mưa nắng vẽ vời núi sông
Ai đem tô lục chuốt hồng
Trầu xanh têm miếng vôi nồng thậm thâm
Mẹ ngồi hồi tưởng xa xăm
Nén nhang ai thắp ngàn năm chưa tàn.

 

Về nhà

Sáng nay gió chở Xuân về
Tôi đi đánh thức tư bề cỏ cây
Núi rừng mây nước khoan thai
Nắng rơi dưới gót nắng bay trên đồi
Nghiêng vai chạm cả đất trời
Mới hay vạn pháp chưa rời bản tâm.

Hoa nào nở suốt ngàn năm
Mở trang Kinh thấy tiền căn chập chùng
Bóng ai dưới những cội tùng
Đánh rơi một niệm giữa dòng trường giang
Thôi thì bèo dạt mây tan
Sáng nay ai đã mang tâm về nhà

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.