Về quê xưa

Posted: 07/01/2014 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Phan Ni Tấn, Tố My, Thơ

Phan Ni Tấn

ao_ba_ba3

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Hồng Biển; Tiếng hát: Tố My
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.