Archive for the ‘Tố My’ Category

Thụy An (Anh Việt Thanh)

me_gia_va_ao

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Thụy An (Anh Việt Thanh); Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Tố My
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

ao_ba_ba3

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Hồng Biển; Tiếng hát: Tố My
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.


Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.