Mẹ đông phương

Posted: 28/02/2014 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Tố My, Thụy An (Anh Việt Thanh), Thơ

Thụy An (Anh Việt Thanh)

me_gia_va_ao

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Thụy An (Anh Việt Thanh); Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Tố My
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.