Archive for the ‘Thụy An (Anh Việt Thanh)’ Category

Thụy An (Anh Việt Thanh)

me_gia_va_ao

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Thụy An (Anh Việt Thanh); Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Tố My
Bản ký âm PDF

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3