Cái chơn tình miệt thứ Cà Mau

Posted: 29/10/2013 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Tố My, Thơ


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố My
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm

Đã đóng bình luận.