Chiều Mirama Lake đạp xe đua cùng các cháu

Posted: 09/01/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

miramar_lake

khi đạp xe quày về chiều nắng chưa bưa
còn nhảy lên ngọn cây ngồi ngó xuống
trời nhạt tông màu hơi hơi sầu muộn
mây thì không không thấy bay chiều nay

qua một quảng đường từ đó tới đây
đã chạm phố người đông xe đông rượt
lòng mới tĩnh không bỗng dưng xuôi ngược
tránh né cách nào rồi cũng đành thôi

cuối tháng-mười-hai gần mỏn năm rồi
cuốn lịch mỏng le còn (hai) tờ hấp hối
xé nhẹ cách chi cũng thấy lòng đau nhói
đời người rồi sang trang cuốn lịch rồi sang năm

như tối-ba-mươi rượt tới tối-trăng-rằm
có níu lại cách chi cũng không níu nổi
thời gian cứ đi đẩy đời người tiến tới
tới một ngấn nào không nổi chịu thì nằm

vậy thôi đời vốn có bao lăm
vậy thôi năm có được bao nhiêu chiều
đừng luống chiều đời rồi thấy thiếu
không thêm chiều nào như chiều nay

chiều nay không mây nên mây không bay
vòng hồ Mirama đạp xe đua cùng mấy cháu
ta khấp khểnh vòng xe quay không mau
các cháu cười vô tư ta thì cười vô cùng…

Chiều quanh hồ Mirama – 29/12/2013
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.