Chiều qua xứ Thủ

Posted: 26/01/2014 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Tố Ny, Thơ


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Tố Ny
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.