Biển tình anh

Posted: 01/02/2014 in Âm Nhạc, Chu Trầm Nguyên Minh, Hoàng Phong, Nguyễn Phú Yên, Thơ

Nguyễn Phú Yên

suy_tu-7

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Tiếng hát: Hoàng Phong
Bản ký âm PDF

Nguồn: Chu Trầm Nguyên Minh gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.