Archive for the ‘Hoàng Phong’ Category

Nguyễn Phú Yên

suy_tu-7

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Tiếng hát: Hoàng Phong
Bản ký âm PDF

Nguồn: Chu Trầm Nguyên Minh gửi nhạc và âm bản mp3.