Tôi chỉ muốn làm người

Posted: 02/02/2014 in Âm Nhạc, Quỳnh Lan, Vĩnh Điện


 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Ca sĩ trình diễn: Quỳnh Lan
Thực hiện: HaGiang Production
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.