Thân phận | Lỡ | lầm | Chiêm bao đợi người | Chiều | Buồn

Posted: 11/02/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thuyen_troi_tren_song

Thân phận

Chiếc thuyền như mặt trăng cong
Dập dình trên những dòng sông lỡ bồi
Tròng trành thân phận đười ươi
May ra còn sót chút người trong ta.

 

Lỡ

Vào chùa gặp bậc chân tu
Té ra sư cũng mịt mù như ta
Lỡ choàng tấm áo cà sa
Khoác vô đã khó cởi ra chẳng đành.

 

Lầm

Tưởng đâu ăn trộm vào chùa
Sư ông dán một lá bùa đuổi đi
Sáng ra mở cửa trụ trì
Mới hay hành khất họ đi cúng dường.

 

Chiêm bao đợi người

Phố gieo mấy đọt mưa dầm
Ta khuya khoắc một chổ nằm xanh xao
Bấc gầy theo đĩa dầu hao
Vầng trăng rụng để chiêm bao đợi người.

 

Chiều

Lỡ xa người để chiều vơi
Nhánh sông xẻ nửa cuộc đời lặng trôi
Bụi cà phê nám trên môi
Nghe hơi thuốc cháy khoảng đời quạnh hiu.

 

Buồn

Mẹ nằm chưa mãn khăn tang
Đã nghe xáo thịt trên bàn tịnh tâm
Nắng mưa gõ chỗ mẹ nằm
Bảo rằng hương khói ba năm có tường?

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.