Bài thơ mưa

Posted: 12/02/2014 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Kim Khánh, Nguyễn Hữu Tân, Thơ

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_trong_mua_2

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Hòa âm: Vũ Kiên Thành; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.