Ngộ muộn

Posted: 12/02/2014 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh

zen_path

Thiền mỗi năm chẳng khác
Thở mỗi năm mỗi ngạt
Người mỗi năm mỗi đông
Bể khổ đứng cũng chật

Mỗi lần ta ăn năn
Ta đập ngực ba lần
Trái tim nằm bên phải
Nên lời chứng như không

Xuân mỗi năm mỗi trẻ
Đạo mỗi năm mỗi khằn
Người cầu xin được lẹ
Quả phước trong lá xâm!

Tết mướn một mâm quả
Chen chúc trong khói hương
Hết giờ thì đem trả
Thiện tâm nhẹ vô thường

Hết Tết, tuyết còn rơi
Hoa xuân còn lập cập
Tuổi xuân như thư pháp
Cứ ngoằn ngoèo múa chơi

Tặng bạn một nụ cười
Giữa cuộc đời đá sỏi
Còn lê thân chưa mỏi
Chúc bạn tiếp cuộc chơi

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.