Hạnh ngộ

Posted: 07/03/2014 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Riêng gửi các bạn ở Houston, Texas

cung_ly_ruou

Lũ chúng ta, quá nửa đời
Lớn khôn trong, lửa đạn, rời xa quê
Đắng cay, hận tủi ê chề
Trăm muôn bão táp, tứ bề gian nan
Vươn lên từ đống tro tàn
Vun than lịm tắt nên than lửa hồng 
Mấy mươi năm, bỗng một lần
Tha phương đất khách trùng phùng bên nhau
Mới giáp mặt, đã tâm đầu
Quen nhau như thể quen nhau thủa nào
Nụ cười, ánh mắt thân trao
Tấm lòng chung, tỏa rạng, hào sảng bay
Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc nầy ?
Con tim lưu lạc đong đầy thiết tha
Tiễn nhau một chén quan hà
Dù mai cách biệt vẫn là có nhau

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.