Xuân 2014

Posted: 08/03/2014 in Thôi Hiên, Thơ

Thôi Hiên

tinh_gia_6

70 tuổi đã già chưa nhỉ?
em lặng nhìn qua nửa miệng cười
cũng đủ cho lòng như ấm lại
ít ra cũng có nửa ngày vui

70 tuổi đã già chưa nhỉ?
dơ ngón tay cao ngang mái đầu
mái tóc thuyền nhân thưa thớt cả
sợi dài sợi ngắn bạc như nhau

70 tuổi đã già chưa nhỉ?
rượu đỏ quê người uống không say
cháy bao điếu thuốc xanh màu khói
nửa bán cầu xa mưa lệ bay

70 tuổi đã già chưa nhỉ
quay mặt làm thinh mắt liếc sang
lạnh như một luỡi dao mài sắc
chém đứt chữ thời thế dở dang

70 tuổi đã già chưa nhỉ?
năm cũ xưa rồi năm mới qua
chậu mai chiếu thủy già trăm tuổi
ngày xanh màu lá tháng vàng hoa

70 tuổi đã già chưa nhỉ?
em trả lời đi một tiếng cười
cũng đủ cho lòng như ấm lại
ít ra cũng có một ngày vui

Thôi Hiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.