Bồng bềnh nguồn xưa

Posted: 18/03/2014 in Âm Nhạc, Lê Anh Dũng, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

thuyen_troi_lenh_denh

Nhạc: Thu Thủy phỏng theo trường ca “Dòng sông di sản” của Lê Anh Dũng; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.