Archive for the ‘Lê Anh Dũng’ Category

Thu Thủy

me_gia7

Thơ: Lê Anh Dũng; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Thu Thủy

thuyen_troi_lenh_denh

Nhạc: Thu Thủy phỏng theo trường ca “Dòng sông di sản” của Lê Anh Dũng; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.