Chiều cuối năm nhớ mẹ

Posted: 06/11/2014 in Âm Nhạc, Lê Anh Dũng, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

me_gia7

Thơ: Lê Anh Dũng; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.