Tự tại

Posted: 17/04/2014 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

nude_man-henri_matisse
Nude man – Henri Matisse

Chẳng thích bao che, thích lột trần,
Làm dân có cái sướng thằng dân.
Trắng, đen đâu chịu câm mồm hến,
Thơm, thúi can chi ém c… bần! 
Cát bụi há hoen màu bảo ngọc,
Cáo chồn sao nhũn vóc kì lân!
Mặc ai chăm chút tô mày mặt,
Tớ chỉ sợ dơ cái đũng quần!

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.