Đà Lạt và em

Posted: 19/04/2014 in Âm Nhạc, H. Man, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

dalat_suong_hong-dinh_cuong
Đà Lạt sương hồng
Đinh Cường

Thơ: H. Man; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.