Về thăm mộ chàng

Posted: 30/04/2014 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định, Tâm Tiễn, Thơ


 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Tâm Tiễn
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.