Archive for the ‘Tâm Tiễn’ Category


 
Nhạc: Liên Bình Định
Thơ: Tâm Tiễn
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube