Tình cô gái Huế

Posted: 06/05/2014 in Phan Minh Châu, Thơ

Phan Minh Châu

thieu_nu_hue_ao_tim_

Mai mốt O về nhớ ghé tôi
Nhà O tôi đã ghé qua rồi
Cũng vườn Cúc dại phơi đầu ngõ
Cũng nhánh Lan rừng buông cánh xuôi

Đất Huế nghìn năm đất mộng mơ
Yêu O từ đó đến bây giờ
Tơ vò trăm mối nào đâu dám
Làm kẻ si tình …một khách thơ .

Tôi ở miền Trung lắm dãi dầu
Đất nghèo nhốt mãi trái tim đau
Thóc đong vón vén dăm sào lúa
Tiền bạc hồ bao chỉ mấy hào

Thiên hạ chê tôi là dân nẫu
Đời nhà quê mà sống cũng nhà quê
Buổi lên thành phố chân chưa ráo
Nhớ cái bừa con phải ruỗi về

Tôi nhớ quen O từ độ nọ
Thuở mang lều chõng để ra thi
Kinh Đô sĩ tữ đông như hội
Chữ nghĩa phồn hoa chẳng dám bì

Cũng may năm đó tôi thi đõ
Cô gái ngồi bên ngước mắt nhìn
Má lúm môi thơm từ độ nọ
Sống hoài trong mỗi trái tim côi

Bằn bặt thời gian trôi rất xa
Tôi O hai nữa của quê nhà
Nữa đi phiêu bạt nơi đầu sóng
Nữa ở quê nhà lệ bổng sa

Thấp thoát đời xuân qua rất nhanh
Thương O tôi ở..đến bây giờ
Mai kia ,mốt nọ O về bển
Nhớ nhã giùm tôi một chút hương .

Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.