Qua chơi cõi khác

Posted: 13/05/2014 in Tâm Nhiên, Thơ

Tâm Nhiên
Tiễn biệt thi sĩ Trần Đới qua đời ngày 8-5-2014
tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Vĩnh Phúc.

canh_hac

Hạt bụi lang thang* từ vô thủy
Bay về sương khói cõi vô chung
Là xong một kiếp phong trần khách
Còn lại bài thơ thở tuyệt cùng

Bài thơ viết mãi dòng bèo bọt
Vốn là duyên hợp với duyên tan
Tùy duyên* chuyển hóa hòa nhập cuộc
Nên vẫn thênh thang ngát trăng ngàn

Gió nghiệp thổi vờn cơn mê vọng
Vọng tưởng thương yêu lẫn hận thù
Trăm năm rồi cũng chừng ấy chuyện
Bùng vỡ nghìn thu thấy Như Như

Dấu chân trên biển* đâu lưu vết
Bên trời xanh mộng bỗng thành thơ
Từ đây hạt bụi về mây trắng
Phiêu diêu vạn dặm khắp muôn bờ

Tâm Nhiên

* Thơ văn Trần Đới

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.