Sài gòn mưa đêm

Posted: 19/05/2014 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Lina Nguyễn, Phan Ni Tấn, Thơ


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Lina Nguyễn
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.