Chủ trương cướp nước

Posted: 03/06/2014 in Bùi Viên Mỵ, Thơ

Bùi Viên Mỵ

cong_ham_pham_van_dong_3

người ta không thể cho
cái người ta không có
người ta không thể mó
cái tuốt ngoài tầm tay

điều không thể chối cãi
là thế giới tự do
có Việt Nam Cộng Hòa
là quốc gia độc lập

(và thực sự độc lập!
và thực sự tự do!
dân sống đời ấm no
đó thực sự hạnh phúc!)

sử ghi nghìn năm trước
ách nô lệ giặc Tàu
bây giờ nghìn năm sau
có bọn người nô lệ!

giặc phương Bắc tràn về
lấy Nam Quan, Bản Dốc
đất đã không giữ được
Biển Đông cũng mất dần…

hỏi ngay Phạm Văn Đồng:
đứa nào làm nô lệ?
đảng bảo ký công hàm
chứ còn ai nữa nhỉ!

mà Hoàng Sa đâu phải
của Cộng Sản Việt Nam!
Trường Sa cũng đâu phải
của phương Bắc xâm lăng!

hãy nhìn ra Biển Đông
hãy vẽ đường vĩ tuyến
đây: Hoàng Sa, Trường Sa
sẽ thấy trong hải phận

công hàm năm 58
cái đứa ký: lấy bừa
biển Việt Nam Cộng Hòa
lấy bừa: là kẻ cướp!

đảng chủ trương bán nước
hay chỉ Phạm Văn Đồng?

Bùi Viên Mỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.