Archive for the ‘Bùi Viên Mỵ’ Category

99

Posted: 29/08/2018 in Bùi Viên Mỵ, Thơ

Bùi Viên Mỵ

Ở đây, chợ 99
Mọi thứ dưới 1 đồng
Giá ghi chỉ 99
Rốt cuộc hơn 1 đồng

Hỏi tại sao? À thế
Người thu ngân trả lời
99 là chưa thuế
Cộng thuế, phải hơn thôi
(more…)

Bùi Viên Mỵ

vietnam_embassy-ottawa

40 năm mất nước
rồi Việt Nam Cộng Hòa
Ai dạy “có chính nghĩa
tất sẽ thắng gian tà”?
Thế mà Cộng Sản thắng
Giờ mới sáng mắt ra!

Có lẽ phải xét lại
xem tại sao mình thua
tại sao mình chiến bại
Có phải vì mắc mưu?
(more…)

Bùi Viên Mỵ

cong_ham_pham_van_dong_3

người ta không thể cho
cái người ta không có
người ta không thể mó
cái tuốt ngoài tầm tay

điều không thể chối cãi
là thế giới tự do
có Việt Nam Cộng Hòa
là quốc gia độc lập
(more…)