Xa vắng

Posted: 27/06/2014 in Âm Nhạc, Ngọc Tuyết, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

co_don_bien_vang

Thơ: Ngọc Tuyết; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.