Nối điêu chuyện cổ | Bước giật lùi rơi trong chiều xám ngắt

Posted: 01/07/2014 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

the_naked_king

Nối điêu chuyện cổ

Và cuối cùng một bé thơ lên tiếng
Ô hay ! Hoàng Đế ở truồng.
Bừng tỉnh ra sau một giây chết điếng
Vua truyền khẩu dụ : Hồi cung
Tay bụm, mặt đần, đầu ngẩng
Mắt nhắm phê phê
Nhẩm trong trí:
Ta thà làm Vua chứ không chịu nhục
Một lần quê chuyện ấy khó huề
Thiết triều mặc lại bộ đồ cũ
Truyền Tướng quốc
lên danh sách những quan nịnh bợ
Bắt đầu mai phát mỗi người một bộ vua ban

Lạ lùng thay
Chỉ một đêm
Hai lão thợ may
Đã kịp giao tất cả

Nghe nói buổi thiết triều hôm sau
Hoàng Đế đã băng hà
Sau tràng cười hết ga khi thấy đám quần thần
Không trừ một mống
Với bộ đồ tinh khiết
Như pha lê
Và bộ dạng cầu thủ
Chờ trái bóng phạt đền

27-06-2014

Bước giật lùi rơi trong chiều xám ngắt

Bước giật lùi
Mắt trông về phía trước
Một màu não nuột xám buồn
Điệu ru đơn

Bước giật lùi
Tai nghe huênh hoang lời đồng vọng
Tụng ca cõi thái hòa
Vạn vạn lần vui

Bước giật lùi
Treo niềm vui trên cành úa
Trước mắt mãi vẫn là
Hổn mang đời sầu
chân trời đảo chao

Bước giật lùi
Mất thăng bằng bên giếng cạn
Lớp lớp hàng hàng
Những con ếch ngồi nằm
Giữa đáy giếng
Đồng ca bài thâm tạ
Vòm trời nhỏ trên cao

Giữa chiều rơi
Đất khô nứt nẻ
Mênh mông trời
Ngập ngụa những đóm sao

25-06-2014

Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.