Giặc Tàu

Posted: 04/07/2014 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

tran_bach_dang_giang-le_nang_hien
Trận Bạch Đằng Giang – Lê Năng Hiển

Đưa ngang cổ họng giặc Tàu
Một đường gươm sáng, một màu máu đen
Chém cho tan mộng đê hèn
Chém rơi lăn lóc, chém mềm thịt xương
Ngàn năm xưa, lủ Bắc phương
Nợ xương máu đó còn vương đất bùn.

Nghe đây, hởi bọn Hán khùng
Dám gây thêm mộng hải hùng nữa sao
Mai đây trong biển máu đào
Những hồn uổng tử mữa trào oan khiên
Đất dày dìm lũ cuồng điên
Đất này đất của hùm thiêng ngút ngàn.

Này dòng máu đỏ Việt Nam
Còn reo muôn dặm chứng tâm Lạc Hồng
Thăng Long hiễn thánh tiên rồng
Oai linh đất Việt ngang đồng bốn phương
Chiến hào định ở biên cương
Sẽ chôn lũ giặc Bắc Phương xuống mồ.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.