75 ngày tìm kiếm

Posted: 21/07/2014 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long
nguoi_dien

75 ngày tìm kiếm
Không có giọt máu đào nào
Trong đại dương biển mẹ

Có người bỗng ngọng ngịu u ơ giọng nói
Có người hóc cổ cơn đau quặn chẳng thành lời
Có người mắt bỗng sáng ngời như chưa từng u tối  
Có người bỗng điếc tai, mặt chảy ngu ngơ
Có người giả vờ cười như đười ươi trăng giỡn
Có người hung hăng lồng lộn như khùng

Có rất rất nhiều người quá hiểu
Ngắm tuồng đời
Ngắm từng chiếc kim rơi từ trong bọc
Những khuôn mặt đẹp vỡ tan

Đặng Châu Long
17-07-2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.