Ngày qua, không còn nữa rồi

Posted: 19/09/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ
Thẻ:

Lữ Quỳnh
Tưởng niệm Nguyễn Xuân Hoàng.

nguyen_xuan_hoang_va_bang_huu-2014
Đinh Cường, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Xuân Hoàng
Lữ Quỳnh, Gia Vy

không còn trở lại ngôi nhà đó nữa sao
cái địa chỉ có lần anh dặn là rất dễ nhớ
2333 Edsel Dr. đường nhà cũ
bạn bè lui tới thăm nhiều lần
nhớ sinh nhật anh có Đinh Cường
có Nguyễn Quốc Thái ở Việt Nam qua
anh ngồi giữa bạn bè. mặt tươi rói
cắt bánh sinh nhật
nâng ly rượu chát Pháp cụng nhau
mỉm cười nhiều hơn nói

sau ngày vui đó anh không ra khỏi phòng
nằm tiếp bạn bè
trả lời nhau bằng mắt. với gật đầu
có bạn ở xa về. anh rất vui
nghe Trần Doãn Nho bàn chuyện xuất bản
nghe Phùng Nguyễn từ Maryland qua. báo tin
tuyển tập Nguyễn Xuân Hoàng trong và ngoài văn chương
vừa in xong
chuyện văn chương luôn làm anh tỉnh. thức
văn chương theo anh suốt cả cuộc đời rồi

văn chương bây giờ cũng theo anh về bên kia núi
nơi có nhiều bạn văn chờ đợi. anh không còn một mình.

16-Sep. 2014
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.