Ngôi nhà ngói đỏ au au

Posted: 19/09/2014 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ
Thẻ:

Huỳnh Minh Lệ
Kính vong linh nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

nguyen_xuan_hoang-2014

Cứ coi là một nén nhang
Gởi người đã viết mang mang (*)
Sao nghe thẳm sâu lòng đất
Từ buổi dợm bước lên đàng

Suốt kiếp người đi trên mây
Rượu nào chuếnh choáng men say
An nhiên giữa bụi và rác
Đường xa còn lại dấu giày

Tôi người chẳng quen biết nhau
Có khi chung một niềm đau
Đời nhiều những kẻ tà đạo
Chật ních ga, những chuyến tàu

Bất cứ nào bất cứ đâu
Sống rất khó chết không sao
Thôi người nhé đi thanh thản
Ngôi nhà ngói đỏ au au

17.09.2014
Huỳnh Minh Lệ

(*) Những chữ in nghiêng là chữ hoặc tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.